Dự án

HẠNG MỤC THI CÔNG : GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ỐNG GIÓ CẤP LẠNH - RẠP CHIẾU PHIM- MAXIMAX- GÒ VẤP

THỜI GIAN BẮT ĐẦU   : THÁNG 09/2015

THỜI GIAN KẾT THÚC : THÁNG 12/2015

NHÀ THẦU CHÍNH       : GPL

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG:

 

Hộ trợ trực tuyến
												Facebook 				Twitter