Dự án

HẠNG MỤC THI CÔNG : CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THÔNG GIÓ TẠM CHO CÁC TẦNG HẦM

THỜI GIAN BẮT ĐẦU   : THÁNG 07/2015

THỜI GIAN KẾT THÚC : THÁNG 11/2015

NHÀ THẦU CHÍNH       : THÔNG TRƯỜNG THỊNH

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG:

 

Hộ trợ trực tuyến
												Facebook 				Twitter