Dự án

HẠNG MỤC THI CÔNG       : ĐIỆN CHIẾU SÁNG- CẤP THOÁT NƯỚC- THÔNG GIÓ
THỜI GIAN BẮT ĐẦU          : 25/03/2015
THỜI GIAN HOÀN THÀNH  : 15/04/2015

NHÀ THẦU CHÍNH               : CTY DIFA

Một số hình ảnh tại công trình

         

Hộ trợ trực tuyến
												Facebook 				Twitter