Dự án

HẠNG MỤC THI CÔNG      : CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐHKK VÀ THÔNG GIÓ

THỜI GIAN BẮT ĐẦU         : THÁNG 09/2014

THỜI GIAN HOÀN THÀNH : THÁNG 11 NĂM 2014

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI CÔNG TRÌNH :

        

 

         

 

          

Hộ trợ trực tuyến
												Facebook 				Twitter