Dự án

HẠNG MỤC THI CÔNG      : LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THÔNG GIÓ

THỜI GIAN THI CÔNG       : THÁNG 08/2014

THỜI GIAN HOÀN THÀNH : THÁNG 09/2014

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI CÔNG TRÌNH :

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

 

 

 

     

 

 

Hộ trợ trực tuyến
												Facebook 				Twitter